Zabudowy samochodów dostawczych :: kontener, skrzynia, plandeka, brygadowy, wywrotka

www.renaultdostawcze.pl

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO RENAULTDOSTAWCZE.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Serwis RenaultDostawcze.Pl poświęcony jest głównie tematyce samochodowej, jak również finansowej, flotowej i ekonomicznej.

Użytkownik korzystając z zasobów serwisu wyraża zgodę i akceptuje warunki regulaminu „korzystania z serwisu internetowego RenaultDostawcze.Pl”

Serwis www można odwiedzać bez konieczności uiszczania opłat i bez konieczności podawania danych osobowych.

DEFINICJE

Właściciel serwisu - Mateusz Homa: pomysłodawca serwisu, redaktor a także właściciel domeny RenaultDostawcze.Pl.
Właściciel serwisu działa w imieniu i na rzecz Decar Sp. z o.o. ul. Modlińska 154B, 03-170 Warszawa, NIP 526-020-69-71, Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000095082, Kapitał zakładowy 190500,00 PLN

Serwis www – serwis tematyczny RenaultDostawcze.Pl

Użytkownik – każda osoba korzystająca z serwisu www

ZASADY FUNKCJONOWANIA

Właściciel serwisu zamieszcza w serwisie www ogólne informacje nt. samochodów dostawczych Renault i Dacia, a także o tematyce leasingu, flotowej i finansowej.

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo bez uprzedniej informacji do dokonywania w każdym momencie wszelkich zmian w materiałach, dokumentach i informacjach zawartych w serwisie www.

ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA SERWISU

Zapewnienie nieodpłatnego serwisu informacyjnego użytkownikom Internetu.

Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkownika w oparciu o informacje zasięgnięte z serwisu www.

Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu komputerowego powstałego podczas korzystania z serwisu www w szczególności w przypadku zainfekowania sprzętu wirusem komputerowym

Większość informacji i materiałów pochodzi od instytucji współpracujących oraz od osób trzecich, w związku z powyższym właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i poprawność zamieszczonych informacji.

Właściciel serwisu nie gwarantuje dostępności serwisu www z przyczyn niezależnych takich jak awaria systemu czy brak łączności telekomunikacyjnej.

Kopiowanie, przetwarzania, przesyłanie danych pobranych z serwisu www są podejmowane na wyłączne własne ryzyko Użytkownika.

Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści informacje, materiały i bezpieczeństwo stron współpracujących z serwisem www.

W przypadku znalezienia się w serwisie www treści niezgodnych z prawem lub naruszających dobra osobiste, właściciel serwisu natychmiast po otrzymaniu takich informacji (w momencie uprawdopodobnienia takich informacji albo prawomocnego wyroku Sądu) podejmie wszelkie działania przywracające stan zgodny z prawem.

ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA


Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu www zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zgodnie z przepisami Prawa Polskiego.

Znaki firmowe, towarowe znajdujące się w serwisie www podlegają ochronie prawnej regulowanej odpowiednimi przepisami, a w serwisie zostały wykorzystane jedynie w celach informacyjnych. Wykorzystanie elementów identyfikacji wizualnej marki Renault i Dacia związane jest z faktem, iż oferty przygotowuje oraz umowy sprzedaży zawiera autoryzowany koncesjoner pojazdów w/w marek.

Wysyłając dane osobowe zawarte w formularzu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 r. Dz. U. 133, poz. 883)

Wszelkie informacje uzyskane w serwisie www winny być wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby własne Użytkownika.

Użytkownik który wypełnił formularz, zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną obowiązującą od 10 marca 2003, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogę elektroniczną.

Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych pocztą elektroniczną  info(at)renaultdostawcze.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY

Właściciel serwisu w każdej chwili zmienić lub zaprzestać umieszczania informacji w serwisie www bez konieczności podania przyczyny.

Właściciel serwisu może w każdym dowolnym momencie dokonywać zmian w zapisach niniejszego regulaminu – dalsze korzystanie z serwisu www przez Użytkownika jest uznane za akceptacje zmian. Wszelkie zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem publikacji.

Ogólne przepisy zawarte w regulaminie podlegają przepisom prawa cywilnego. Wszelkie spory będą rozstrzygane we właściwych sądach powszechnych.

Reklamacje dotyczące działania serwisu należy zgłaszać na adres info(at)renaultdostawcze.pl

Poznaj promocyjny LEASING banku RENAULT!

FINANSOWANIE

Poznaj program Renault Business Finance!

FINANSOWANIE

Poznaj promocyjny KREDYT banku RENAULT!

FINANSOWANIE

Możesz dzwonić od poniedziałku do piątku w godz. 9-17.

ZADZWOŃ LUB NAPISZ

Tagi


Powered by Easytagcloud v2.1