samochody dostawcze i zabudowy
Stanowisko:
Handlowiec
Adres:
ul. Modlińska 154B
03-170 Warszawa
Telefon:
+48 22 519 89 05
Telefon komórkowy:
+48 663 399 388
Wyślij e-mail
Dodatkowe informacje:

DECAR SP. Z O.O., ul. Modlińska 154B, 03-170 Warszawa, NIP 526-020-69-71, 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000095082, Kapitał zakładowy 190500,00 PLN 
Alior Bank SA: 40 2490 0005 0000 4520 3533 3974