samochody dostawcze i zabudowy

Promocyjne finansowanie samochodów oferujemy dzięki RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce oraz RCI Leasing Polska Sp. z o.o.. Oba podmioty są częścią międzynarodowej Grupy RCI Banque, finansowego ramienia Grupy Renault, obecnego w kilkudziesięciu krajach na całym świecie.

RCI Leasing Polska Sp. z o.o. (d. Renault Credit Polska Sp. z o.o.) jest obecna w Polsce od 1998 roku w zakresie usług leasingowych, a od czerwca 2006 uzupełnił ofertę o pełną gamę produktów kredytowych oferowanych na zakup pojazdów (jako RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce). Ofertę leasingowa adresowana jest zarówno do przedsiębiorstw indywidualnych jak i do średnich i dużych firm. RCI Leasing Polska na bieżąco opracowuje nowe, innowacyjne produkty finansowe i usługi, aby nic nie mogło stanąć na drodze do radości i satysfakcji płynącej z jazdy samochodem marki Renault lub Dacia.

Jeżeli masz już umowę leasingu z RCI Leasing - nie dzwoń do salonu!

W sprawach takich jak:

  • cesja umowy leasingu
  • wydłużenie lub skrócenie umowy leasingu
  • zmiana adresu doręczania faktur
  • wyrażenie zgody na naprawdę pojazdu będącego przedmiotem leasingu
  • wskazanie sprawcy wykroczenia drogowego

możesz kontaktować się z Departamentem Obsługi Klienta, telefon: +48 22 541 13 80

Adresy rejestrowe i korespondencyjne:

RCI Leasing Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa, POLSKA.
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy KRS
KRS 0000021796, NIP 5212924579 Wysokość kapitału zakładowego: 69.500.000,00 PLN.

RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa, POLSKA
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy KRS
KRS 0000430770, NIP 1080013412