samochody dostawcze i zabudowy

Dzięki zabudowie INCOVER można przewozić produkty spożywcze, medykamenty, żywe zwierzęta, zwłoki, chemikalia oraz ładunki niebezpieczne (1, 2, 6.2, 7, 8 klasy ADR). Szeroka gama przewożonych towarów pozwala lepiej wykorzystać samochód dostawczy i uniknąć sytuacji, gdy nie można się podjąć transportu ładunku z powodu braku jednego z certyfikatów.

 1. OPIS
 2. FOTO
 3. POBIERZ

CHARAKTERYSTYKA (zabudowa do wszystkich furgonów Renault i Dacia):

 • Gwarancja 24 miesiące
 • Szybki montaż wykonywany bez naruszania konstrukcji pojazdu
 • Pełna zabudowa ścian, drzwi, podłogi i sufitu
 • Szczelna, wodoodporna, gładka, łatwa do utrzymania w czystości
 • Minimalny ubytek objętości przestrzeni bagażowej po zabudowie
 • Okrywająca wszystkie przetłoczenia i wzmocnienia wnętrza pojazdu
 • Możliwość przełożenia zabudowy do kolejnego identycznego pojazdu
 • Fabryczne wewnętrzne wytłoczki nadwozia tworzą po zabudowie jeden oryginalny pojazd
 • Zabezpiecza towar przed ostrymi krawędziami wnętrza oraz karoserię przed uszkodzeniem przez ładunek

ZABUDOWA SPEŁNIA WYMOGI (potwierdzone indywidualnym certyfikatem dla każdego pojazdu):

 • Europejska Dyrektywa 852/2004 H.A.C.C.P. - transport żywności
 • Europejska Instrukcja 94/C63/03 - transport artykułów medycznych
 • Dyrektywa 95/29/CE - transport żywych zwierząt
 • Włoska Dyrektywa 10.09.90 n.285 - transport zwłok
 • Standard ADR (1, 2, 6.1, 6.2, 7, 8) – transport materiałów niebezpiecznych

ZABUDOWA DEDYKOWANA JEST DLA dla firm i instytucji z branż: piekarniczej, cateringowej, medycznej, farmaceutycznej, pralniczej, transport zwierząt, transport zwłok, transport chemikaliów, transport towarowy, kurierski, przewóz materiałów niebezpiecznych. Zabudowa INCOVER posiada opcjonalną funkcję HEALTH: ściany zabudowy są odporna na bakterie i wirusy oraz zapach, pleśnie, grzyby, moliki. Jest to opatentowane rozwiązanie z tworzywa sztucznego, nie wymaga dodatkowej dezynfekcji i nie jest trujące. Daje to oszczędność czasu i kosztów dezynfekcji. 

KLASY ADR zabudowy INCOVER dla pojazdów Renault i Dacia:

 • Klasa 1: materiały i przedmioty wybuchowe (explosives materials and objects)
 • Klasa 2: substancje toksyczne i trujące (toxic substances and poisonous substances)
 • Klasa 6.2: substancje zakaźne, biologiczne, odpady medyczne (infectious substances, biological materials, medical waste)
 • Klasa 7: radioaktywny (radioactive)
 • Klasa 8: substancje żrące, czynniki drażniące, kwasy, detergenty (corrosive substances, irritants, acids, detergents)

ADR - konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych (franc. L'Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). Umowa ADR obowiązuje w 48 krajach (stan z kwietnia 2014 r). W Polsce została ratyfikowana w 1975 r.

Wyróżnia się następujące klasy materiałów niebezpiecznych:

klasa 1 - materiały i przedmioty wybuchowe,

klasa 2 - gazy,

klasa 3 - materiały ciekłe zapalne,

klasa 4.1 - materiały stałe zapalne,

klasa 4.2 - materiały samozapalne,

klasa 4.3 - materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne,

klasa 5.1 - materiały utleniające,

klasa 5.2 - nadtlenki organiczne,

klasa 6.1 - materiały trujące,

klasa 6.2 - materiały zakaźne,

klasa 7 - materiały promieniotwórcze,

klasa 8 - materiały żrące,

klasa 9 - różne materiały i przedmioty niebezpieczne. 

Zabudowa INCOVER oferowana jest nie tylko do Renault Master, ale również do Renault Trafic, Renault Kangoo Express oraz Dacia Dokker Van.

zapytaj o ofertę na Renault Master
e-mail:  zapytaj@RenaultDostawcze.pl
telefon: +48 663 399 388